Mascarille

Home / Festival d'Avignon / 2014 / Festival In / Mahabharata au Palais des Papes - Satoshi Miyagi 74

Le Mahabharata devant le Palais des papes

Mise en scène Satoshi Miyagi - Adaptation Satoshi Miyagi et Azumi Kubota
Musique Hiroko Tanakawa - Paysagiste Junpei Kiz - Dramaturgie Yoshiji Yokoyama - Lumière Koji Osako - Son Ryo Mizumura, Hisanao Kato - Costumes Kayo Takahashi - Accessoires Eri Fukasawa - Coiffure et maquillage Kyoko Kajita - Collaboration artistique Mahito Horiuchi et Atsushi Muramatsu
Avec Kazunori Abe, Naomi Akamatsu, Moemi Ishii, Yoneji Ouchi, Kouichi Ohtaka, Sachiko Kataoka, Yukio Kato, Kotoko Kiuchi, Yuumi Sakakibara, Yu Sakurauchi, Yuzu Sato, Mari Suzuki, Yuya Daidomumon, Momoyo Tateno, Ayako Terauchi, Yuki Nakamura, Maki Honda, Ryuji Makino, Yudai Makiyama, Micari, Fuyuko Moriyama, Miyuki Yamamoto, Hisashi Yokoyama, Ryo Yoshimi, Yoichi Wakamiya, Takahiko Watanabe
Petit Palais Avignon
Photos : Emile Zeizig